Soort profiel aanpassen

You have selected the Eerlijke Vinder membership level.

Welkom eerlijke vinder, alvast hartstikke tof dat je de moeite neemt om je vondst te melden. Hier maak je een standaard -gratis- 30 dagen account. Met deze account kun je een vondst melden op de kaart. Een (fictieve) naam en e-mailadres zijn verplicht. Een telefoonnummer is handig als je iets belangrijks gevonden hebt zoals een portemonnee, sleutels, medicijnen). Maar hou er dan wel rekening mee dat je telefoonnummer zichtbaar is voor iedereen die een betaalde 2-dags account neemt als 'Geluksvogel'. Vriendelijke groet, het team van Findling

De prijs voor profiel is nu 0.00€.

Profiel verloopt na 30 dagen.


Account informatie Heb je al een account? Log hier in

LAAT DIT LEEG

Gebruiksvoorwaarden

1. Waar deze Site voor dient

Deze gebruiksvoorwaarden (hierna "Gebruiksvoorwaarden") regelen het gebruik van deze website (hierna de "Site"). De Site is eigendom van en wordt beheerd door Findling (hierna "Findling" of "wij").

De Site maakt een onderscheid tussen 2 soorten gebruikers. De Site bevat een interactieve kaart waar de gebruiker (hierna ‘jij’) ofwel een melding van een door jou gevonden voorwerp kan maken als ‘eerlijke vinder’, of de mogelijkheid krijgt om naar een door jou verloren voorwerp te zoeken. In dat laatste geval kun je als je een ‘geluksvogel’ bent de door de eerlijke vinder opgegeven contactgegevens inzien. Wij denken dat we met het gebruik van de kaart een efficiënter platform bieden dan -bijvoorbeeld- de bestaande open Facebook groepen.

De dienst die Findling biedt is in essentie een dienst aan de eigenaar; de mogelijkheid om in contact te komen met de eerlijke vinder. We vragen de eigenaar van een item om een betaling te doen voordat de contactgegevens van de eerlijke vinder zijn in te zien. Dat doen we omdat het onderhoud van de Site geld kost. Een andere belangrijke reden is dat we contactgegevens van eerlijke vinders niet open en bloot op het internet willen zetten.

2. Wat je moet doen om de site te gebruiken

Om toegang te krijgen tot de specifieke functies van de Site (voor de eerlijke vinder is dat primair het melden van een gevonden item en voor de geluksvogel is dat primair het inzien van contactgegevens van de eerlijke vinder) moet je een eigen account aanmaken (hierna: de “Account”). De Account is nodig omdat de dienst die Findling biedt alleen werkt als de eerlijke vinder een contactgegeven verstrekt waarmee de eigenaar je kan bereiken.

3. Verantwoordelijkheid voor de Account

Jij bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die op of via de Account plaatsvinden, tenzij je aan kunt tonen dat een Account zonder jouw toestemming door een derde partij gebruikt is. Je bent er sowieso verantwoordelijk voor dat je de inloggegevens beschermt en dat deze vertrouwelijk blijven. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies, of (reputatie)schade die het gevolg is van de veronachtzaming van deze verplichtingen.

4. Hoe lang blijft de Account bestaan?

De Account van een eerlijke vinder blijft 30 dagen bestaan. De Account van een geluksvogel blijft 2 dagen bestaan. We zijn van mening dat deze periodes lang genoeg zijn voor de eigenaar om via de site naar zijn of haar verloren item te zoeken en de contactgegevens in te zien. We leveren immers een ‘eerst hulp’ dienst. Als de eigenaar zich binnen een dag of twee niet meldt is ons advies aan de eerlijke vinder om het gevonden item te registreren via www.verlorenengevonden.nl. Na 30 dagen verwijderen wij de post van de eerlijke vinder van de kaart en wordt de account inactief.

Findling kan je Account eerder beëindigen of onderbreken zonder voorgaande kennisgeving als: (i) Findling meent dat je je Account gebruikt in overtreding van deze Gebruiksvoorwaarden, (ii) Findling meent dat een derde partij je Account gebruikt zonder jouw toestemming of (iii) ten behoeve van redelijke veiligheids- of onderhoudsdoeleinden. Je kunt je Account op ieder gewenst moment ook zelf verwijderen via het Account menu.

5. Welke persoonsgegevens worden door Findling verwerkt?

Zoals hierboven aangegeven, draait Findling om de mogelijkheid van de eigenaar om via de Site in contact kan komen met de eerlijke vinder. Om dit mogelijk te maken vragen we de eerlijke vinder om minimaal 1 contactgegeven op te geven. Dat is in ieder geval je emailadres, dat we ook gebruiken ter verificatie van de Account. Daarnaast kun je extra persoonsgegevens achterlaten, zoals bijvoorbeeld je echte naam en je telefoonnummer. Maar die extra gegevens zijn niet noodzakelijk.

Behalve de persoonsgegevens (je contactgegevens) die je opgeeft draaien er op de Site nog een aantal (standaard)programma’s die bijvoorbeeld bijhouden hoe je op de Site bent gekomen en hoe lang je op de Site bent gebleven. Daarbij is bijvoorbeeld zicht op de IP adres. Hoe wij verder je persoonsgegevens verwerken is nader beschreven in ons Privacybeleid. Door een Account aan te maken stem je ook in met de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in het Privacybeleid. Als je dat niet ziet zitten moet je geen Account aanmaken.

6. Gebruikercontent

Voor het posten van een item moet je, nadat je de Account hebt aangemaakt, in ieder geval een beschrijving van het item en een foto plaatsen op de Site. Alle informatie die je aanlevert voor het maken van de Account en de post heet samen ‘Gebruikercontent’). Findling is met betrekking tot deze Gebruikercontent een hostingprovider van alle Gebruikercontent en is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud die jij of een andere gebruiker post. Een geluksvogel kan géén post plaatsen maar de onderstaande gebruiksvoorwaarden rond het gebruik van persoonsgegevens zijn mogelijk wél relevant (lees dus nog even door).

7. Wat mag je niet posten?

Je mag geen Gebruikercontent posten waarvan je redelijkwijs kunt vermoeden dat een ander er niet blij mee is en in géén geval Gebruikercontent waar iemand herkenbaar op staat. We zijn immers geen datingsite en ook geen social media platform.

Je mag dus geen Gebruikercontent posten die illegaal, schadelijk, bedreigend, gewelddadig, obsceen, aanstootgevend, pornografisch, vals, misleidend, of lasterlijk is. Hetzelfde geldt uiteraard ook voor Gebruikercontent die racistische, etnische of seksuele discriminatie of haat aanmoedigt. Ook softwarevirussen, malware, commerciële boodschappen, affiliate marketing of aanbevelingsmarketing zijn niet toegestaan, evenals gebruikerscontent die andermans rechten op (bescherming van) intellectuele eigendom of persoonsgegevens schendt. Je mag óók geen Gebruikercontent uploaden die elementen, met inbegrip van afbeeldingen, bevat die op ongeacht welke wijze schadelijk kunnen zijn voor minderjarigen.

Findling behoudt zich het recht voor naar eigen oordeel alle Gebruikercontent te weigeren/van de Site te verwijderen die niet aan bovenstaande eisen voldoet. Als we dergelijke Gebruikercontent weigeren of verwijderen, dan verwijderen we in principe ook de Account waarmee de Gebruikercontent geplaatst is.

8. Eigendom van en aansprakelijkheid voor Gebruikerscontent

Je persoonsgegevens zijn altijd van jou en wordt door ons enkel verstrekt aan iemand die een ‘geluksvogel’ profiel heeft aangemaakt en daarna het door jouw geplaatste voorwerp bekijkt. De andere informatie op deze Site, samen met al het materiaal dat erin is opgenomen en voor zover dat niet het eigendom is van jou of een andere gebruiker, is het auteursrechtelijk beschermde werk van Findling. Alle rechten zijn voorbehouden.

Met betrekking tot de item gerelateerde Gebruikercontent (beschrijving, foto, locatie) verleen je Findling het onbeperkte, niet-exclusieve, toewijsbare, sublicentieerbare, eeuwigdurende, wereldwijde, volledig betaalde recht, titel en belang om jouw relevante Gebruikercontent te gebruiken. Findling is daarmee gerechtigd om jouw Gebruikercontent op ongeacht welke wijze en voor ongeacht welke doeleinden te gebruiken met inbegrip van het bewaren, opslaan, kopiëren, reproduceren, publiceren, posten, uitzenden, verspreiden, weergeven, uitzenden, wijzigen, vertalen, opnemen in ander materiaal, creëren van afgeleide werken en commercieel exploiteren op welke wijze ook. Deze gebruiksvormen bevatten het gebruik van jouw Gebruikercontent op de Site, reclame uitingen door Findling op andere sites, posts van Findling op officiële sociale media pagina’s van Findling, posters, flyers, etc..

Findling zal naar eigen goeddunken besluiten of, wanneer, en in welke vorm de Gebruikercontent gebruikt of geëxploiteerd zal worden. Het is Findling daarbij toegestaan je naam niet te vermelden wanneer we de Gebruikercontent gebruiken.

Door Gebruikercontent te plaatsen garandeer je ook dat je (a) minstens achttien jaar oud bent; (b) alle rechten in en ten aanzien van die Gebruikerscontent bezit; (c) als je Gebruikerscontent intellectuele eigendomsrechten of andere elementen bevat die aan een derde partij toebehoren, je alle benodigde toestemmingen van de betreffende derde partij ontvangen hebt (met inbegrip van bijvoorbeeld auteursrechtlicentie), zodat het gebruik van je Gebruikercontent door Findling de rechten van geen enkele derde partij schendt of enige wet overtreedt, (d) dat je instemt dat je aan deze Gebruiksvoorwaarden gehouden bent en (e) dat je Findling schadeloos zult stellen voor en vrijwaren tegen iedere aanspraak of vordering van derde partijen die gebaseerd is op een vermeende inbreuk van hun rechten.

9. Intrekken gebruiksrechten en privacy-instemming

Je kunt op ieder gewenst moment je toekenning van (persoonsgegevens gerelateerde) gebruiksrechten kosteloos op een van de volgende manieren intrekken:

1. Door de Account te verwijderen;
2. Door de betreffende post te verwijderen;
3. Door een dergelijk verzoek te doen via de contact pagina.

10. Wat is de aansprakelijkheid van Findling voor alles wat fout kan gaan als je deze Site gebruikt?

Findling streeft er met de opzet van de Site naar dat de Site juiste en actuele informatie bevat. We staan niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie omdat Findling daarbij afhankelijk is van de gebruikers.

Door een Account te maken accepteer je dat Findling binnen de kaders van de wet in geen geval aansprakelijk zal zijn voor (i) met de schade geassocieerde indirecte kosten, beschadigingen, lasten of uitgaven; (ii) winstderving, (iii) zakelijke verliezen, verlies van contracten, goodwill of zakelijke kansen; (iv) inkomensverlies, verlies van verwachte besparingen; (v) verlies of aantasting van gegevens of informatie; of (vi) enige verslechtering die optreedt als gevolg van het gebruik van je Gebruikercontent zoals hiervoor beschreven, of de vordering nu gebaseerd is op een onrechtmatige daad, overeenkomst of een andere rechtsgrond.

11. Wat is de toepasselijke wet? En wat is de competente rechtbank in geval van geschillen?

Het gebruik dat je van deze Site maakt zal in alle opzichten geregeld worden door de wetten van Nederland en de Rechtbank in Den Haag is exclusief bevoegd.


WhatsApp

Fijn dat je er weer bent